Reduser din miljøpåvirkning med Isobetong!

Isobetong er en ekstremt lett betong som kan brukes overalt der man bruker XPS, EPS, cellebetong, skumbetong, skumglas, glasopor, lettklinker, pir etc. Produktet er homogent, selvnivellerende og består av miljøvennlig skumdannende midler, luft, vann og sement. Sluttproduktets tetthet justeres på stedet, og kan veie så lite som 75kg.  Vi produserer det du trenger, og du slipper svinn, retur, avfall, emballasje, opplagsplasser, materialhåndtering og tidkrevende for- og etterarbeid! Produktet har vunnet flere prestisjetunge priser for effektiv bruk av en råvare, og er miljøvennlig i hele livsløpet. Unngå frakt av luft og nedgraving av plast ned i jorden! Frigjør tid, fjern transport, fjern avfall og lytt til miljøet! Isobetong er et revolusjonerende produkt med egenskaper ingen konkurrenter kan måle seg med! Gjør ditt budsjett, og vårt miljø en tjeneste - velg Isobetong!

Miljø

I dag er fokuset på miljø større og viktigere enn noensinne når vi former vår fremtid. Isobetong dekker alle krav til miljø, og bør være et naturlig valg til en rekke behov i bygg og anleggsbransjen. Ved å velge Isobetong slipper du å frakte cellebetong, isopor og "luft" til byggeplassen. Du slipper søl og avfall som kommer ved å blande cellebetongen, og ettersom produktet bl.a erstatter isopor, så slipper du å kaste bort tid og ressurser på å frakte og kappe til  ESP/XPS og lignende produkter. I tillegg til dette inneholder Isobetong det eneste skumdannende middelet som er 100% biologisk fremstilt og nedbrytbart, noe som er viktig i et lengre perspektiv! Ettersom vi produserer produktet på plass, så tilsvarer 1 av våre biler 14 biler med tilsvarende ferdig produkt. Når vi i tillegg vet at 70% av alle branner på norske byggeplasser skyldes XPS og EPS, så bør valget være enkelt!

Isolasjonsevne 

Isobetong er både brannsikkert (Brannklasse A1 - Ikke brennbart) og lydisolerende. Kravene dere har til tetthet, vekt og isolasjonsevne tilpasser vi med få tastetrykk, slik at dere får de isolerende egenskapene dere trenger (lambda fra 0,038). Trykkfastheten varierer etter behov og densitet, og ligger mellom ca 100KPa til 1 MPa). De fleste gulv vi legger har en KPa på over 220.

Effektivisering

Vi kan pumpe over 340 m3 per døgn, direkte til på plass. Du slipper å frakte sekker og avfall, og slipper håndteringen og arbeidet. Med 300m3 per døgn kan vi mao fullføre brann og lydisolering på over 1000m2 på 24 timer. Et døgn senere kan du gå på dette. 

I motsetning til annen skumbetong er våre biler fabrikker på hjul som fortløpende produserer på deres byggeplass. Unngå bortkastet tid på transport, og unngå at transporten komprimerer betongen. I tillegg erstatter vi flere arbeidsgrupper, og reduserer belastningen på arbeiderne. Vi har ved flere anledninger spart inn flere måneder for prosjektet grunnet vårt effektive leveringssystem.

On demand

Isobetong kan lages betydelig lettere enn all annen lettbetong og fyllmasse på markedet, noe som betyr at vi kan levere et produkt med et vesentlig bredere bruksområde enn våre konkurrenter. Som nevnt produserer vi fortløpende, og ved store prosjekter plasserer vi også ut en silo slik at vi kan pumpe inntil 24 timer i døgnet dersom det er behov. 

Isobetong har også med stort hell vært brukt for å løse  geotekniske utfordringer og tunnelbygging. Ved kompensert fundamentering sparer man store summer på mindre gravearbeid.