Tidligere prosjekter

Prosjekt Stora Scenen Liseberg

 Navn: Projekt Stora Scen                                                   Sted: Gøteborg                                                               Volum: 70m3                                                                   Tetthet: 100 kg/m3                                                      Segment: Bakkekompensasjon                                      Dato: Våren 2019                                                           Kunde: NCC                                                       CO2 besparing: Under utredning


I Projekt Stora Scen hadde man planlagt å bruke EPS plater som markisolering under en platting. Dette medførte en hel del utfordringer da det fantes 26 toalettgrupper med mer enn 300 gjennomføringer. Dessuten var tidspresset enormt, med kun 10 ukers byggetid. Isobetong® var dermed det eneste alternativet, noe som sparte 2 uker og lettet trykket arbeidsplassen.  

Kolsås Eldresenter

Navn: Prosjekt Gabbroveien 
Sted: Kolsås
Volum: 74m3 (1200m2)
Tetthet: 170 kg/m3
Segment: Gulvoppbygging
Dato: Mars 2020
Kunde: TV Gulvavretting


I Prosjekt Gabbroveien skulle man bygge opp og isolere et gulv før varmerør og flytesparkel. Konstruksjonen var tynn og med lite armering over en p-kjeller, så lav vekt var helt nødvendig. Underlaget var svært ujevnt, og manuell tilpasning ville vært bortimot umulig. Entreprenøren hadde heller ikke så mye å gå på i høyden. Gjennom å bruke konseptet Isobetong® kunne vi lage en lav og lett konstruksjon. 

E6  

Navn: E6  
Sted: Kungälv 
Volum: 18m3
Tetthet: 180 kg/m3
Segment: Rørfylling 
Dato: August 2018
Kunde: Svevia/Trafikverket  
Co2 besparing: Under utredning


I Projekt E6 Kongahälla var man urolig for at en gammel dagvannkulvert skulle kollapse og man bestemte seg for å fylle med Isobetong®. Arbeidet ble utført og ferdigstilt på én og samme kveld uten å påvirke trafikken. Etterpå kunne man konstatere at mer enn 90 % av røret var fyllt og man kunne påvise att settningsrisiko for veien kunne utelukkes.

Prosjekt Helikopter

Navn:  Helikopter
Sted:  Gøteborg
Volum: 400m3 
Tetthet: 140 kg/m3
Segment: Vektkompensasjon
Dato: August 2018                                                          Kunde
: NCC                                                                    CO2  besparing: Under utredning


I Prosjekt Helikopter hadde man prosjektert inn Isobetong® som vektkompensasjon. Helikopterplattingen skulle være plassert på øverste etg. på Drottning Silvias Barnesykehus. Dette medførte en hel del utfordringer, da først og fremst trykkfasthet til tross for lav vekt blir en avgjørende faktor i valget av material. 

Prosjekt P-dekke

Navn: P-Dekke 
Sted: Kungsmässan, Kungsbacka 
Volum: 1200m3
Tetthet: 140 kg/m3
Segment: Vektkompensasjon 
Dato: Vinter 2019
Kunde: Skanska                              
                              CO2 besparelse: 63 Thailandsreiser (t/r)   


I Prosjekt P-dekke var man tvunget til å flytte parkeringen opp på taket. Da i kombinasjon med armert betong, valgte man å isolere med Isobetong mellom butikker og parkeringsoverflaten for å oppnå maksimal verdi hva angår lambda/trykkholdfasthet/vekt/logistikk. Projektet var i sentrale Kungsbacka noe som gjorde at det var lite plass til å oppbevare, lagre og bearbeide materiale. 

Liseberg

Navn: Prosjekt Slenggjungan 
Sted: Gøteborg 
Volum: 400m3 
Tetthet: 180 kg/m3 
Segment: Vektkompensasjon 
Dato: Januar 2018 
Kunde: Opticon Infra 


Projekt Slänggungan inneholder en kompensasjonsfylling på ca 400 m3. Attraksjonen skulle plasseres i en skråning, slik at man var tvunget til å forhøye bakken rundt. Tung leire ble sjaktet bort og et massivt fundament ble støpt sammen med et maskinrom. Antopus ble leid inn for å bygge den runde formen som skulle bli ca 2 meter på det høyeste og drøyt 15 meter i diameter. Forskalingsformen ble bygd med trefiberplater forsterket med aluminiumsprofiler. Gjennom å bruke konseptet Isobetong® kunne andre yrkesgrupper arbeide parallellt og prosjektet kunne ferdigstilles i tide til tross for et svært stramt tidsskjema.

Prosjekt Bravida Arena

 Navn: Prosjekt Hulligan
 Sted: Hisingen
 Volum: 25m3 
 Tetthet: 180 kg/m3
 Segment: Kompensert fundamentering 
 Dato: Våren 2017                                                             Kunde
: BRA Mark                                                                 Co2 besparing: Under utredning


Prosjekt Hooligan gjenspeiler fleksibiliteten til Isobetong bedre enn kanskje noe annet prosjekt. Marktrykket fra den ene ståplasstribunen på kortsiden av arenaen hadde gjort at en støttemur ga etter og grunnen hadde således kollapset. 

Dag 1: Kollapsede masser sjaktes bort.
Dag2: L-støttene rettes opp og forsterkes.
Dag3: Antopus fyller upp med Isobetong
Dag4: BRA Mark asfalterar                                                Dag5: Häcken - Djurgården i Allsvenskan

Prosjekt Slangtornet

Navn: Projekt Slangtornet                         Sted: Örnsköldsvik 
Volum: 85m3 
Tetthet: 100 kg/m3
Segment: Vektkompensasjon / Gulv
Dato: Våren 2019                                                            Kunde
: Swenorth                                                            CO2 besparing: Under utredning


I Projekt Slangtornet var nåløyet til dels vekten på produktet, men også gjennomføringen og fleksibiliteten ble en avgjørende faktor for prosjektet. Ca 35m upp i tre ulike etasje, støpte man isoleringen av tak og takterrasser på stedet. For å kvalitetssikre produktet gjennomfører vi vektkontroller i begge ender av slangen og sammenligner resultater slik at man hele tiden kunne gjøre eventuelle justeringer. 

Prosjekt Hockeyrink

Navn: Projekt Hockerink
Sted: Gøteborg
Volum: 70m3 
Tetthet: 100 kg/m3
Segment: Bakkekompensasjon
Dato: Våren 2019                                                            Kunde: NCC                                                                    CO2 besparing: Under utredning


I Projekt Hockeyrinken brukte man Isobetong på en glimrende måte. Istedet for å støpe vegger i betong i den nedsenkede gropen satte man opp en enkel form i plywood. VI fyllte opp Isobetong, men lot det være igjen 20 cm for å legge armert betong oppå, før vi armerte veggene. Deretter flyttet vi formen innover noe som gjorde at vi kun trengte å forme én side, og Isobetongen ble en "gjensittende" form.

Prosjekt Backa Hollywood

 Navn: Projekt Backa Hollywood                                       Sted: Gøteborg
 Volum: 250m3 
 Tetthet: 180 kg/m3
 Segment: Bakkekompensasjon
 Dato: Vår/sommer 2018                                   Kunde: Hällingsjö Hus                                                     CO2 besparing: Under utredning


I Projekt Backa Hollywood falt valget på Isobetong som som motfylling for å minimere marktrykket mot the støpte T-støttene. Dette gjorde at vi kunne fremskynde støping av grunnmurene, og begynne byggingen nesten én måned tidligere enn planlagt. Som bonus reduserte vi transportene med mer enn 30%.

Prosjekt Strandkajen #1

Navn: Strandkajen #1 
Sted: Örnsköldsvik 
Volum: 220m3 
Tetthet: 180 kg/m3
Segment: Installasjonsgulv 
Dato: Sommer 2019                                                       Kunde:  Peab Bygg                                                              Co2 besparing: Under utredning


I Projekt Strandkajen 1 valgte kunden Isobetong® som en del i en helhetsløsning der vi støpte 6 plan med 50 mm Weber 140. Sementlogistikken løste vi med en lokal leverandør. Vi støpte 400 m2 i to omganger, 40 cm bunnstøp, og så 10 cm oppå. 

Prosjekt Rökgasstunnell

Navn: Prosjekt Rökgasstunnell
Sted: Hisingen
Volum: 125m3 
Tetthet: 300 kg/m3
Segment: Kulvertfylling
Dato: Våren 2017                                                             Kund
e: Byggman Borås                                                CO2 besparing: Under utredning


Prosjekt Røykgasstunnel var en tunnell med risiko for ras, og måtte fylles helt opp til toppen for å klare trykk fra omgivelsene. 6 hull ble kjerneborret og ble brukt som fyll og nivåkontroll av Isobetong®. Vi oppnådde 100 % fylling av røret.